0819239258, 0944492493 - อั๋น soonthornjamorn@gmail.com

งานปลูกหญ้าทะเล จังหวัดตรัง

 

คณะรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา

ทำภาระกิจแจกไข่ตามโรงเรียนต่างๆให้กับเด็กๆ 1000 ฟอง