งานปลูกหญ้าทะเล จังหวัดตรัง

 

คณะรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา

ทำภาระกิจแจกไข่ตามโรงเรียนต่างๆให้กับเด็กๆ 1000 ฟอง